BÁO CÁO THÀNH TÍCH – ĐỀ NGHỊ CHÍNH PHỦ TẶNG BẰNG KHEN

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1.Quá trình thành lập:
– Địa điểm trụ sở: 23 – Minh Khai – Hồng Bàng – Hải Phòng
– Trung tâm Dạy Nghề và Giới thiệu việc làm cho phụ nữ Hội LHPN thành phố được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1990. Căn cứ Quyết định số 1771/QĐ-UB ngày 02/ 8/2005 đổi tên Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm cho phụ nữ thành Trung tâm Dạy nghề Hội LHPN Hải Phòng.
– Trung tâm Dạy nghề có tổ đảng gồm 03 đảng viên, tổ công đoàn gồm 03 đoàn viên. Tổ đảng, tổ công đoàn nhiều năm liền đạt danh hiệu xuất sắc.
Qua 25 năm xây dựng và trưởng thành Trung tâm Dạy nghề là nơi gửi gắm niền tin của chị em phụ nữ trong toàn thành phố, luôn giữ vững và ngày càng phát triển.
2. Chức năng nhiệm vụ:
Được thành lập theo Quyết định số 1224/QĐ-TCCQ ngày 03/11/1992 của UBND thành phố. Trung tâm Dạy nghề là cơ sở, chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Hội LHPN Hải Phòng, sự chỉ đạo nghiệp vụ của Sở LĐTBXH thành phố Hải Phòng. Theo đó Trung tâm Dạy nghề có chức năng nhiệm vụ sau:
Căn cứ Kế hoạch hoạt động của Hội LHPN thành phố, Trung tâm Dạy nghề xây dựng Kế hoạch đào tạo hàng năm, trên cơ sở nhu cầu thực tiễn của từng địa phương.
Đào tạo nghề ngắn hạn, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghề cụ thể là:
– Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình đào tạo nghề ngắn hạn theo quy định về nguyên tắc xây dựng chương trình đào tạo nghề do Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành. Tổ chức thực hiện khi được các cơ quan quản lý có thẩm quyền phê duyệt.
– Tổ chức quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề, công nhận tốt nghiệp và cấp chứng chỉ nghề, chứng nhận bồi dưỡng nghề theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
– Thực hiện tuyển sinh, chiêu sinh, giáo dục và quản lý học sinh toàn diện, giáo dục lành mạnh, triệt để chống mọi tệ nạn xã hội xâm nhập vào trung tâm.
– Quản lý cán bộ giáo viên, nhân viên, các tổ chức trong Trung tâm theo Pháp luật, làm việc có kỷ cương – nền nếp – trách nhiệm – hiệu quả.
– Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trung tâm theo Pháp luật.
– Khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho dạy nghề phù hợp với nghề đào tạo theo quy định của Pháp luật.
– Tư vấn về học nghề, giíi thiÖu viÖc lµm cho phô n÷ và tìm kiếm việc làm cho học sinh đã học tại Trung tâm sau khi tốt nghiệp.
* Nhiệm vụ đặc thù:
– Tư vấn cho người lao động nắm bắt các thông tin về nghề phù hợp với khả năng và trình độ của họ để tuyển sinh được hết các đối tượng đến tuổi lao động.
– Liên kết đào tạo các nghề dài hạn, ngắn hạn phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động với chất lượng cao.
– Giới thiệu cho học sinh sau đào tạo vào làm tại các cơ quan, xí nghiệp…
– Đào tạo miễn giảm thu phí đối với gia đình nghèo, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…
3. Cơ cấu tổ chức
Trung tâm Dạy nghề là một Ban của Hội LHPN thành phố hiện nay có 03 cán bộ chuyên trách.
– 01 đ/c Giám đốc
– 01 đ/c Phó giám đốc – Kiêm giáo vụ
– 01 cán bộ kế toán – Kiêm hành chính
+ Trình độ đại học : 03/03 đ/c
+ Trình độ chính trị: 01/03 đ/c đang học cao cấp
+ Trình độ ngoại ngữ: 3/3 đ/c trình độ anh B
+ Chứng chỉ sư phạm dạy nghề: 2/3 đ/c
Cùng với 3 lao động hợp đồng và 45 giáo viên, cộng tác viên. 90% giáo viên có Nghiệp vụ sư phạm và Kỹ năng nghề.
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:
5 năm qua Trung tâm Dạy nghề Hội LHPN Hải Phòng đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác đào tạo dạy nghề cho phụ nữ là một trong những yếu tố quyết định để phát huy yếu tố con người, góp phần ổn định chính trị và phát triển kinh tế – xã hội; chuyển dịch cơ cấu lao động, đáp ứng nguồn nhân lực cho thị trường lao động. Hàng năm TTDN đã xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động cụ thể, xây dựng kinh phí hàng năm, tham mưu với Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố chỉ đạo các quận, huyện khảo sát nhu cầu học nghề của hội viên phụ nữ trong độ tuổi lao động, quan tâm trực tiếp đến đối tượng phụ nữ là những người nghèo, gia đình chính sách, người có công, những hộ thuộc vùng chuyển đổi đất canh tác và thu hồi đất nằm trong dự án.
A. Thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Trung tâm:
1. Công tác tuyên truyền:
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố, Trung tâm Dạy nghề cùng các cấp Hội tổ chức tuyên truyền các nội dung, quan điểm, mục tiêu, đối tượng, phạm vi, chính sách của Nhà nước đến hội viên phụ nữ trong độ tuổi lao động. Đồng thời thông qua truyền thanh các xã, phường, thị trấn, lồng ghép qua các cuộc họp, sinh hoạt hội viên, câu lạc bộ, báo địa phương, Đài PT&TH Hải Phòng phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dạy nghề và việc làm; Tuyên truyền các nội dung của các Đề án; tư vấn học nghề, tạo việc làm cho phụ nữ và kết quả tạo việc làm sau đào tạo .
Chỉ đạo 100% đơn vị Hội LHPN các quận, huyện triển khai hoạt động tuyên truyền gắn với sinh hoạt chi, tổ nhằm thông tin kịp thời đến chị em phụ nữ, góp phần xóa đói giảm nghèo xây dưng nông thôn mới và văn minh đô thị. Hàng năm tổ chức trên 200 buổi tuyên truyền cho trên 45.000 hội viên tham dự. Tổ chức truyên truyền trên các kênh thông tin đảm bảo 85% hội viên phụ nữ nắm được các chính sách của Nhà nước về học nghề. TTDN phát hành bản tin, in ấn trên 10.000 tờ rơi; tài liệu tuyên truyền tại cơ sở để chị em phụ nữ vùng sâu, vùng xa, phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận được chính sách hỗ trợ học nghề của Nhà nước.
2. Công tác tuyển sinh:
Hàng năm Trung tâm Dạy nghề xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức hội nghị triển khai tới các quận, huyện, hướng dẫn khảo sát nhu cầu học nghề của phụ nữ; khai thác những ngành nghề đang phát triển, khơi dậy nghề truyền thống phù hợp với lao động nữ, tổ chức các buổi hội nghị khách hàng để giới thiệu đầu ra sau đào tạo.
Tổ chức tuyển sinh tại các trường học, đặc biệt trong dịp hè, liên kết với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tuyển sinh học nghề.
Hàng năm tuyển sinh từ 1.500 – 1.800 học viên. Trong 5 năm (2011 -2015) tuyển sinh được 7.246 học viên đăng ký học ở các cấp trình độ Cao đẳng, Trung cấp, sơ cấp nghề và học nghề dưới 3 tháng với các nghề: May công nghiệp, Kỹ thuật chế biến món ăn, Nghiệp vụ Khách sạn, Kỹ thuật Pha chế đồ uống, Cắm hoa nghệ thuật-làm hoa đá, Mây tre đan xuất khẩu, Kỹ thuật Móc chỉ, Chăm sóc sắc đẹp, Kỹ thuật làm bánh. Trong đó tuyển sinh học viên học nghề thực hiện 02 đề án là 3.061 học viên.
3. Nâng cao năng lực – cơ sở vật chất TTDN:
TTDN hiện có 03 cán bộ biên chế, 3 cán bộ hợp đồng và 45 giáo viên, cộng tác viên là những nghệ nhân, chuyên gia và thợ bậc cao. Những người có uy tín, nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết với nghề và giàu kinh nghiệm. 85% giáo viên có trình độ từ Trung cấp trở lên, trên 90% giáo viên có nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng nghề, 6 giáo viên được công nhận là Nghệ nhân ẩm thực và Nghệ nhân làng nghề Việt Nam.
Thường xuyên nâng cao chất lượng dạy nghề qua việc cải tiến nội dung chương trình, giáo trình, soạn giáo án cho phù hợp với đối tượng học nghề, gắn với thực tế; Tổ chức cho đội ngũ giáo viên, cộng tác viên tham dự các lớp sư phạm dạy nghề, các hội giảng, trình diễn giờ giảng mẫu… để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Tổ chức xây dựng chương trình, giáo trình 2 nghề mới; Chăm sóc sắc đẹp và Kỹ thuật móc chỉ.
Chỉnh sửa bổ sung chương trình, giáo trình 5 nghề gồm: Kỹ thuật chế biến món ăn, Nghiệp vụ Khách sạn, Kỹ thuật làm bánh, Pha chế đồ uống và Cắm hoa nghệ thuật.
Tổ chức đào tạo nghề lưu động tại cơ sở, với mục đích: Giúp chị em tiết kiệm thời gian đi lại trong quá trình học nghề cũng như tranh thủ làm các công việc gia đình trước khi đến lớp học.
Tập trung sửa chữa nâng cấp cải tạo khang trang 08 phòng học lý thuyết và thực hành, 04 phòng làm việc cán bộ và tuyển sinh, 01 phòng hội trường và 02 khu vệ sinh. Tăng cường mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo. Các thiết bị dạy nghề phù hợp theo yêu cầu của nghề và được hỗ trợ các lớp học nghề tại cơ sở, giúp các học viên nâng cao chất lượng thực hành nghề.
4. Kết quả đào tạo nghề và giới thiệu việc làm:
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực, Ban Thường vụ Hội LHPN Hải Phòng. Trung tâm Dạy nghề đã có được kết quả rất đáng tự hào. 5 năm (2011-2015) TTDN Hội LHPN Hải Phòng đào tạo cho 6.246 lao động gồm 11 nghề: May công nghiệp, Kỹ thuật chế biến món ăn, Nghiệp vụ Khách sạn, Kỹ thuật Pha chế đồ uống, Cắm hoa nghệ thuật-làm hoa đá, Mây tre đan xuất khẩu, Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, Chăm sóc sắc đẹp, Kỹ thuật làm bánh, Kỹ thuật móc chỉ, Khâu bóng xuất khẩu. Trong đó thực hiện 2 Đề án 1956 và 295 về đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho phụ nữ và lao động nông thôn đã đào tạo cho 3.061 lao động nữ. GTVL cho gần 3.000 lao ®éng n÷ có việc làm ổn định tại các công ty, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn thành phố.
– TTDN đã phối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tổ chức 25 lớp bồi dưỡng cho 625 cán bộ về các chuyên đề Nấu ăn, Cắm tỉa hoa, Làm bánh, Trang điểm làm đẹp, Pha chế đồ uống. Tham gia BGK các hội thi do các ngành, cơ quan đơn vị tỏ chức.
Kết quả cụ thể như sau:
– Liên kết đào tạo dài hạn 05 lớp Cao đẳng và Trung cấp nghề Chế biến món ăn cho 168 học viên.
– Đào tạo ngắn hạn: Trình độ sơ cấp nghề: 3.805 học viên
– Đào tạo nghề dưới 3 tháng: Tổng số 2.441 học viên gồm các nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn, Nghiệp vụ Khách sạn, Kỹ thuật Pha chế đồ uống, Cắm hoa nghệ thuật, Chăm sóc sắc đẹp, Kỹ thuật làm bánh.
– Cấp chứng chỉ nghề cho 3.805 học viên.
5. Hoạt động hỗ trợ việc làm sau đào tạo:
Sau đào tạo một số chị em đã chủ động xin việc làm phù hợp với ngành nghề đã được đào tạo, mặt khác Trung tâm dạy nghề đã chỉ đạo các cấp Hội chủ động liên hệ với các cơ quan, xí nghiệp, nhà hành, khách sạn đóng trên địa bàn giới thiệu lao động sau học nghề vào làm việc. Tỷ lệ có việc làm sau đào tạo đạt 85,6% học viên sau học nghề có việc làm tăng thu nhập.
Tư vấn, hướng dẫn cho các chị thành lập Mô hình (Tổ) dịch vụ, phục vụ nấu cỗ:
Xây dựng 38 mô hình/tổ dịch vụ mới sau đào tạo, tạo việc làm cho 1.140 chị em có việc làm ổn định thêm thu nhập để ổn định cuộc sống với mức lương từ 2- 3,5trđ/người/tháng, trong đó có:
– 24 mô hình/tổ dịch vụ nấu ăn phục vụ hiếu hỉ thu hút 339 lao động
– 02 mô hình Mây tre đan xuất khẩu thu hút 70 lao động
– 04 mô hình Móc chỉ thu hút 105 lao động
– 08 mô hình dịch vụ Làm hoa voan- hoa đá thu hút 165 lao động
Một số mô hình tự tạo việc làm sau học nghề của học viên được thành lập mang lại hiệu quả kinh tế cao, tiêu biểu: Tổ phụ nữ làm dịch vụ đám tiệc thực hiện VSATTP, có thu nhập cao tại các đơn vị (Phường Hùng Vương, Sở dầu, Thượng Lý Quận Hồng Bàng; Xã Tân Phong – Thị trấn Núi Đối Huyện Kiến Thuỵ; Xã An Đồng Huyện An Dương; Xã Vinh Quang Huyện Vĩnh Bảo; Thị trấn Cát Hải; Xã chiến Thắng, Quang Trung, Thị trấn An Lão Huyện an Lão; Phường Hòa Nghĩa Quận Dương Kinh…). Tổ phụ nữ mở cửa hàng kinh doanh làm hoa voan, hoa đá nghệ thuật (Sở Dầu – Hồng Bàng, Máy Tơ-Ngô Quyền, Tân Phong -Kiến Thuỵ, Hòa Nghiã, Hải Thành-Dương Kinh; Đằng Lâm, Đông Hải1- Hải An; Kiến An..). Lớp khâu bóng xuất khẩu học viên sau học nghề được Công ty Da giầy HP cung cấp nguyên liệu đầu vào và bao tiêu sản phẩm đầu ra, Lớp Mây xiên tại xã An Sơn, Phục Lễ Huyện Thủy Nguyên các học viên sau học nghề được HTX Chính Mỹ cung cấp nguyên liệu đầu vào và bao tiêu sản phẩm đầu ra hàng mây tre đan xuất khẩu. Lớp Móc chỉ được HTX thủ công Mỹ nghệ huyện An Dương cung cấp nguyên liệu đầu vào và bao tiêu sản phẩm đầu ra 100% học viên sau học nghề có việc làm ổn định. Lớp May công nghiệp huyện Kiến Thụy, Thủy Nguyên, quận Dương Kinh 100% học viên sau học nghề có việc làm ổn định cho thu nhập bình quân từ 3.000.000đ – 4.500.000đ/người/tháng. Ngoài ra các chị em khác đã được Trung tâm và các cấp Hội giới thiệu vào làm tại các cơ quan, xí nghiệp đóng trên địa bàn, các trường Mầm non, các nhà hàng – khách sạn, Ngoài ra một số các chị đã được tư vấn hướng dẫn mở các quán hàng ăn bình dân, quán ăn sáng, cháo dinh dưỡng…để phục vụ nhân dân địa phương có thu nhập từ 2,5- 3,5triệu đồng/tháng.
*Đánh giá chung
Trong nhiệm kỳ (2011-2016) Trung tâm Dạy nghề đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ Hội LHPN thành phố, tranh thủ sự quan tâm tạo điều kiện của Sở LĐTB&XH, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố, 03 năm thực hiện Đề án “ Đào tạo nghề cho lao động nông thôn”, 04 năm thực hiện Đề án “ Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm” giai đoạn 2010 -2015 và thực hiện đào tạo xã hội hóa tại TTDN. Trung tâm đã xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm theo phương châm đa ngành, đa nghề, phù hợp với thị trường lao động, nhu cầu của địa phương, doanh nghiệp và đối tượng học nghề. Cán bộ Trung tâm đến tận địa bàn các xã, phường, thị trấn kiểm tra giám sát các lớp đào tạo nghề. Trung tâm đã chủ động quan hệ với các địa phương, cơ quan và các doanh nghiệp trên địa bàn để ký cam kết sử dụng lao động và chọn lựa nghề đào tạo, mở lớp đảm bảo đầu ra cho học viên sau khi tốt nghiệp; lên kết với các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp có uy tín. Bố trí đội ngũ giáo viên chất lượng để mở các lớp theo yêu cầu của cơ quan, đơn vị và người học. Hầu hết các lớp học nghề ngắn hạn được tổ chức tại cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho học viên, do đó kết quả đào tạo đạt chất lượng tốt, không có học viên yếu kém, 90% học viên học nghề May công nghiệp, Khâu bóng, Kỹ thuật Móc chỉ, Mây tre xiên xuất khẩu có việc làm tại các doanh nghiệp, có thu nhập ổn định. Học viên học nghề Cắm hoa nghệ thuật, Nghiệp vụ khách sạn, Pha chế đồ uống, Chăm sóc sắc đẹp, đều áp dụng tốt kiến thức đã học tạo việc làm mở cửa hàng kinh doanh Dịch vụ ăn uống, Trang điểm cô dâu, cửa hàng hoa nghệ thuật…. cho thu nhập ổn định. Bộ máy tổ chức của Trung tâm được ổn định, cơ sở vật chất được tăng cường, kinh nghiệm tổ chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng tay nghề được nâng lên. Trung tâm đã làm tốt công tác đào tạo và bồi dưỡng tay nghề, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý dạy nghề, hoàn thành xuất sắc ngiệm vụ được giao, công tác đào tạo nghề đã mang lại hiệu quả tích cực cả về mặt kinh tế và lĩnh vực xã hội; Trung tâm đang phát triển theo chiều hướng tốt, là địa chỉ tin cậy trong công tác đào tạo, bồi dưỡng tay nghề cho lao động nữ.
Đào tạo nghề có hiệu quả là đòn bẩy, thúc đẩy thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, góp phần từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông nghiệp sang lao động công nghiệp và dịch vụ, từng bước nâng cao chất lượng lao động, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và thành phố.
B. Biện pháp/ nguyên nhân đạt được thành tích:
1. Một là, thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo định hướng của Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố, Sở LĐTB&XH thành phố; sự kết phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của các cấp Hội, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể. Huy động sự ủng hộ của toàn xã hội đối với hoạt động đào tạo nghề.
2. Hai là, tổ chức các hoạt động dạy nghề, giới thiệu việc làm và triển khai các Đề án của Chính phủ tới tận cơ sở, các cấp Hội đã chủ động thực hiện và phối http://cialisfrance24.com hợp linh hoạt với các ban, ngành đoàn thể góp phần cho TTDN hoàn thành xuất sắc công tác đào tạo nghề và là đơn vị dẫn đầu cụm các TTDN thành phố.
3. Ba là, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của TTDN. Chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo cơ quan về các hoạt động hướng tới sự phát triển của phụ nữ. Chỉ đạo phải có định hướng, tránh dàn trải. Sâu sát cơ sở, để nắm bắt đúng nhu cầu, nguyện vọng của hội viên phụ nữ trong việc học nghề, tạo việc làm tăng thu nhập. Phát huy tiềm năng sức mạnh nội lực của hội viên phụ nữ và cộng đồng để mở rộng “xã hội hoá” hoạt động đào tạo nghề, huy động mọi nguồn lực để TTDN chủ động triển khai nhiệm vụ.
4. Bốn là, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cộng tác viên Trung tâm Dạy nghề có phẩm chất chính trị, kỹ năng nghề, nghiệp vụ sư phạm nghề, tâm huyết với nghề và có phương pháp vận động phụ nữ, nhiệt tình, tận tâm với sự nghiệp tiến bộ của phụ nữ. Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, đồng thời đề xuất các cơ chế chính sách để chăm lo động viên kịp thời.
5. Năm là, tăng cường cơ sở vật chất, công tác quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo hướng tới mục tiêu; sau học nghề lao động có việc làm ổn định tăng thu nhập phát triển kinh tế, tổ chức tốt cuộc sống gia đình.
C. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
Các đồng chí đảng viên, đoàn viên Trung tâm dạy nghề luôn thực hiện tốt chức năng nhiêm vụ theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Luôn phát huy tinh thần dân chủ, theo tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, khách quan, không né tránh, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại của từng cán bộ đảng viên và đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian tới, giúp nhau cùng tiến bộ và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.
Cán bộ Trung tâm dạy nghề đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, bảo vệ tài sản công, học tập tài liệu sinh hoạt Hội của TW Hội LHPN Việt Nam về một số lời dạy của Bác Hồ dành cho phụ nữ Việt Nam.
D. Hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể.
Tổ đảng, tổ công đoàn Trung tâm dạy nghề hoạt động sôi nổi, có nhiều sáng tạo, đổi mới, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

You may also like...

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *