Category: Dạy Nghề

0

Chăm sóc sắc đẹp

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HỘI LHPN HẢI PHÒNG ĐỊA CHỈ : SỐ 23 MINH KHAI – HỒNG BÀNG HẢI PHÒNG Điện thoại: 031.3842146 – 3821166 – 3747713 Nghề Chăm sóc sắc đẹp CHƯƠNG TRÌNH...

0

May công nghiệp

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HỘI LHPN HẢI PHÒNG ĐỊA CHỈ : SỐ 23 MINH KHAI – HỒNG BÀNG HẢI PHÒNG Điện thoại: 031.3842146 – 3821166 – 3747713 CHƯƠNG TRÌNH MAY CÔNG NGHIỆP PHẦN I:...